Cvik 90/90 protáhne deltové a prsní svaly.

Postavte se do dveří, zvedněte ruce tak, abyste měli lokty k tělu v úhlu 90 stupňů. Narovnejte záda a vykročte jednou nohou vpřed. Předkloňte se.
Vydržte 20-30 sekund. Opakujte 2-3x.


Protažení horní části zad

Toto cvičení protáhne vaše záda a trapézové svaly.

Zvedněte pravou ruku a položte ji na hlavu. Ohněte loket tak, aby se pravá ruka dotýkala horní části zad.
Položte levou ruku na pravý loket a jemně táhněte pravou ruku doleva. Vaše tělo je přísně vzpřímené (ujistěte se, že se neohýbáte ani nepřehýbáte).
Držte tento úsek po dobu 20-30 sekund, poté opakujte na druhou stranu.

Motýlí křídla protahují svaly zad a hrudníku.

Položte dlaně na ramena (levá dlaň na levé rameno a pravá dlaň na pravé rameno). Zatáhněte lokty dozadu, jako byste se je snažili dát k sobě, dokud neucítíte silný tah v horní části zad.
Vydržte 5-10 sekund.
Poté natáhněte lokty dopředu a spojte je před tělem. Vydržte 5-10 sekund.


Protažení spodní části zad

Toto cvičení působí na svaly na zádech, břiše a nohou.

Postavte se ke zdi a opřete se o ni, abyste si protáhli páteř.
Pohybujte se pomalu po stěně, dokud vaše pokrčená kolena nesvřou úhel 90°. Stěnu vybírejte ideálně tak, aby vám po začátku nezůstávalo na zádech mnoho barvy.
Vydržte 10 sekund a poté se vraťte do výchozí polohy. Opakujte 8-12krát.

Rotační protahování ovlivňuje svaly na zádech a trupu.

Posaďte se na židli s nohama na podlaze. Otočte se doprava, držte boky rovně a páteř rovně. Položte ruce za hlavu.
Levou ruku můžete položit na pravé koleno nebo pravou ruku na levé koleno. Vydržte 10 sekund a cvik opakujte, otočte se doleva nebo doprava. Opakujte 3-5krát.

Cvičení Superman

Lehněte si na podložku a položte obě ruce před sebe. Poté zvedněte ruce a nohy.
Držte hlavu a ruce nahoře. Vydržte 2 sekundy a vraťte se do výchozí pozice. Opakujte 10krát.


Následující cvičení je ideální pro velmi vytíženého člověka. Doporučuje se ležet na rovném pevném povrchu na zádech.

Roztáhněte ruce do stran a pokrčte kolena.
Nyní střídavě nakloňte obě nohy na jednu stranu a hlavu na druhou. Snažte se držet kolena co nejblíže k zemi.
Proveďte alespoň 4 opakování na obě strany.
Po tomto cvičení začnou bolesti zad ustupovat. Abyste se tomu úplně vyhnuli, dělejte to každý den.

Zdroj:corpofsmiles.com

1
2