4.

„Duchovní dary jsou různé, ale Duch je stejný.“ Služby jsou různé, ale Pán je stejný. “

5.

„Když odešli, když jsem vzal duši v troskách Bůh 
tiše a nečekaně objal.“

6

„Požehnaný buď Pán!“ Den za dnem se o nás stará náš spásný Bůh. Bůh, náš Spasitel, Bůh, dokonce i náš Pán, nás vyvede ze smrti. “
– Boží starostlivá láska nás doprovází každý den našich pozemských životů a Jeho vykupující láska nás obdaruje věčným životem, nad nímž smrt nemá moc.

7.

„Vždy budeme s Pánem.“ Utěšujte se navzájem těmito slovesy. “
– Žít s Bohem na zemi i v nebi je velká výsada, nevýslovná blaženost.

Zdroj.esoteric

1
2