Přinesli jsme vám biblický citát, vše, co musíte udělat, je vybrat jednu z květin zde zobrazených!

1. 

Láska je trpělivá, láska je dobrá,
láska není žárlivá, nechlubí se, není pyšná. Není netaktní, neusiluje o své dobro,
nehněvá se, neobviňuje zlo.
Nemá radost ze zla, nachází radost z vítězství pravdy. Toleruje všechno, všemu věří, ve vše
doufá, všechno snáší. Láska nikdy nepřestává.

2. .

Ani sami neshromažďujete poklady na zemi, kde se zžírá můra a rez a kde zloději vykopávají a kradou; ale shromažďujte se v nebi, kde nebude trávit ani můra ani rez, ani kde budou zloději kopat; a nebudou ukradený. Protože tam, kde je váš poklad, bude vaše srdce.

3.

Dejte to každému, kdo vás požádá, a nevyžadujte ho od nikoho, kdo vám vezme ten váš. A jakmile chcete, aby s vámi lidé zacházeli, udělejte to také.

Pokračování na další straně