epileptický záchvat

Epileptický záchvat může vypadat velmi děsivě, ale ve skutečnosti si nevyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Přesto by měl každý vědět o příznacích epilepsie a jednoduchá pravidla léčby postiženého!

SYMPTOMY

 1. Nejčastěji se záchvat začíná “aurou”. Predepileptická  aura může být čichová, vizuální nebo sluchová, kdy postižený cítí neobvyklé pachy, slyší zvuky, nebo vidí složité obrazy. Někdy může epileptický pacient o blížícím se záchvatu informovat ostatní, čímž se ochrání.
 2. Často se nezasvěcený člověku zdá, že záchvat začal bez příčiny – postižený jen tak najednou padne na zem v bezvědomí, někdy záchvatu předchází i výkřik.
 3. Pacientovi se špatně dýchá, může mít namodralé rty.
 4. Vznikají křeče. Svaly se náhodně stahují a uvolňují.
 5. Někdy si postižený může zakousnout do jazyka nebo vnitřního líce.
 6. Postižený nijak nereaguje na světelné podněty.
 7. Možné je i samovolné vyprázdnění střev, zvracení, slintání. Z úst může vycházet pěna.

PRVNÍ POMOC

 1. V první řadě se musíte uklidnit vy. Pokud vám pacient dal vědět o možném záchvatu, ujistěte se, že při padání mu nic neublíží (ostré úhly, tvrdé předměty apod.).
 2. Pokud v době záchvatu postiženého nic neohrožuje nedotýkejte se ho. Během celého záchvatu však buďte při něm.
 3. Nepokoušejte se postiženého uklidnit ani nijak jinak zastavit křeče. Nijak mu to nepomůže, jen mu to může způsobit nežádoucí zranění.
 4. Nezapomeňte zkontrolovat čas začátku záchvatu. Pokud záchvat trvá déle než 5 minut, okamžitě volejte sanitku. Dlouhodobý záchvat může způsobit trvalé poškození mozku.
 5. Důležité!  Do úst postiženého nevkládejte žádné cizí předměty. Mnozí si myslí, že během epileptického záchvatu člověku může zapadnout jazyk. Bohužel je to mylná představa. Všechny svaly včetně jazyka se během záchvatu nacházejí v hypertonus. V žádném případě se postiženému nepokoušejte otevírat čelisti a vložit mu mezi ně tvrdý předmět. Existuje riziko, že během záchvatu vás pacient kousne, zraní si zuby, nebo se může udusit úlomky předmětu.
 6. Když se záchvat skončí, postiženého uložte do pohodlné polohy. Ujistěte se, že dýchání se vrátilo do normálu: zkontrolujte zda jsou dýchací cesty volné (mohou je blokovat zbytky jídla nebo zubní protéza).
 7. Pokud si během záchvatu pacient ublížil, ošetřete všechny rány.
 8. Zatímco člověk zcela nepřijde do normální nesmíte ho nechat o samotě. Pokud se po záchvatu objeví druhý, nebo pacient záchvat dostal poprvé je postiženého nutné hospitalizovat.
первая помощь при эпилептическом припадке

Pouze včasná a gramotné poskytnuta první pomoc a vzápětí kvalifikovaná medicínská péče pomohou zachránit život. A pokud kamaráda, kolegu nebo náhodného člověka postihne podobná situace, každý z nás by měl vědět, co dělat.

Poskytnutí první pomoci v nouzové situaci  je schopnost, kterou by měl mít každý člověk. Nezapomeňte se článkem podělit is přáteli. Proti neštěstí není pojištěn nikdo!

zdroj: takprosto

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here