INFARKT

Infarkt myokardu je jednou z forem ischemické choroby srdeční, ke které dochází v následku nekrózy části srdeční svaloviny z důvodu narušení jejího krevního zásobování. Infarkt vzniká v momentě, kdy se koronární artérie srdce zablokuje krevní sraženinou.

Příčiny infarktu jsou různé: ateroskleróza, hypertenze, křeč koronárních tepen srdce, cukrovka, nadváha, alkoholismus. Pokud došlo k infarktu, kvalitní první pomoc v jeho prvních minutách může oběti zachránit život!

неотложная помощь при инфаркте миокарда

SYMPTOMY

 1. Prvním a nejhlavnějším symptomem infarktu je silná  bolest za hrudní kostí – pocit tlaku,  která přechází do levého ramene, lopatky a ruky. Bolest může trvat někdy 15 minut jindy až hodiny či dny.
 2. Postižený je neklidný, často podrážděný a nepříjemný.
 3. Může se objevit i nevolnost, zvracení, postižený se více potí.
 4. Může se vyskytnout dušnost, kašel, pocit nedostatku vzduchu i přesto, že dýchací cesty jsou průchozí. Dýchání je rychlé a povrchní.
 5. Puls je slabý, rychlý, někdy nepravidelný. Možná až zástava srdce.
неотложная помощь при инфаркте

PRVNÍ POMOC

 1. První, co je třeba udělat, je zavolat sanitku.
 2. Pokud je postižený při vědomí okamžitě ho posaďte do křesla s opěradlem nebo jej uložte do ležící pozice, nohy ohněte v kolenou a snažte se ho uklidnit.
 3. Je třeba okamžitě odstranit těsné oblečení, uvolnit límec a kravatu.
 4. Je také možné, že pokud má postižený srdečně-vaskulární problémy ne poprvé, poskytnout mu léky, které má u sebe. Také se doporučují léky na riedienie krve které jsou volně dostupné jako aspirin apod. (je však třeba vědět, zda pacient neužívá jiné léky, které by byly kontraindikací.
  Pokud pacient užívá nitroglycerin, podali jste mu ho a během 3 minut po podání nitroglycerinu bolest neutichá, znamená to, že postižený má skutečný srdeční infarkt, který nelze odstranit pomocí přípravku. Touto metodou rozeznáme zda jde o vážný srdeční problém nebo jen o méně vážný záchvat.
 5. Je také třeba pečlivě sledovat dýchání a srdce postiženého. V případě zástavy srdce je nutné okamžitě přistoupit k resuscitaci i. Její použití do příjezdu sanitky zvyšuje šance postiženého na přežití až 1000krát! Postiženému zkontrolujte puls av případě že ho nemá okamžitě přistupte k masáži srdce a umělému dýchání. Platí 30 stlačení hrudníku a 2 umělé vdechy.

mrtvice

Mrtvice je poškození mozkové tkáně a narušení jeho funkcí způsobené poškozením průtoku krve do mozku . Příčiny se různí: nedostatečný přísun krve do některé z částí mozku, krvácení do mozku, trombóza nebo embolie svázané s problémy s krví, srdcem, nebo krevních cév.

rvní příznaky mrtvice  by měl znát každý, aby v potřebném čase dokázal pomoci, protože v těchto případech jde o každou minutu!

первая помощь при инсульте

SYMPTOMY

 1. Náhlá bodavá bolest hlavy bez příčiny.
 2. Slabost svalů, znecitlivění poloviny nebo různých částí těla (ruka, noha, tvář).
 3. Mohou vzniknout zrakové problémy , případně dvojité vidění.
 4. Může dojít k náhlé ztrátě rovnováhy a koordinace, nevolnost a ztráta vědomí.
 5. Často vzniká narušení nebo zpomalení řeči a postiženému může přilehlé jedna strana úst. Tato paralýza se často rozšíří na celou postiženou stranu.
 6. Pokud jste zpozorovali výše uvedené příznaky, jednejte okamžitě pohotovost!
неотложная помощь при инсульте алгоритм

PRVNÍ POMOC

 1. Je nezbytné ihned zavolat sanitku – postižený mrtvicí okamžitě potřebuje první pomoc od profesionálů.
 2. Pokud je oběť v bezvědomí, ověřte si, že může volně dýchat. Pokud jste zjistili narušení dýchání, uvolněte dýchací cesty tak, že hlavu natočíte stranou.
 3. Postiženého přemístěte do pohodlné polohy. Mnozí tvrdí, že pacientům nelze vůbec hýbat, ale neváhejte dělat vše pro to, aby pacientovi nic nebránilo v dýchání.
 4. Pokud je to možné, změřte postiženému krevní tlak a zapište si výsledek.
 5. Pokud je postižený při vědomí, je třeba zjistit jak dávno došlo k mrtvici. Během prvních 3 hodin trvání mrtvice může být postiženému poskytnuta  nouzová terapie – trombolýza.
  Tato procedura zahrnuje intravenózní podání léčiva, které rozpouští krevní sraženiny blokující mozkové cévy. Tímto způsobem je možné zcela eliminovat nebo alespoň minimalizovat mozkové poškození.
 6. Postiženému v žádném případě nepodávejte tekutiny nebo jídlo.
 7. V žádném případě nesmíte postiženému podávat žádné léky! Snižovat tlak se také nedoporučuje. Hypertenze je v prvních hodinách mrtvice normální, je spojena a adaptací mozku.
неотложная помощь при инсульте

Pokračování na další straně…

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here