Výchova dítěte je delikátní záležitost. Každý chce udělat správnou věc, ale v určitém okamžiku bude potrestán. Každý rodič má svou vlastní zodpovědnost a rozhodnutí, která musí učinit, a mnoho lidí se cítí nepříjemně, když jsou kritizováni (dokonce i odborníky). Je sice pravda, že dnes existuje mnoho výchovných metod, které slibují „naprostý úspěch“, ale v celkovém pohledu je třeba uznat, že s touto generací se opravdu něco pokazilo.

David Everhard, jeden z předních švédských psychiatrů a otec šesti dětí, se to pokusil vysvětlit. Tento odborník nedávno hovořil o problémech, které permisivní styl výchovy vytváří pro výchovu dětí. David Everhard ve své knize Děti v moci analyzuje základní principy výchovy především z pohledu švédského výchovného systému a podle něj je dětem poskytována přílišná volnost, což pravděpodobně znamená, že dětem chybí sociální empatie. „To, co dítě potřebuje, jsou rodiče, ne kamarádi. Nemusíte se snižovat na jeho úroveň, nemusíte s ním souhlasit, nemusíte ho neustále milovat, nemusíte ztrácet moc rozhodovat. To je naprosto špatně. „Děti přece potřebují hranice, odpor, disciplínu a pevnost,“ říká psychiatr. „Rodiče už nechtějí o ničem rozhodovat, chtějí být stejně chladní a vzpurní jako jejich děti. Naše společnost se nyní mění ve společnost teenagerů.

Odborníci poukazují na zásadu, že své děti vychováváme jinak, než nás vychovávali naši rodiče. Moderní rodiče chtějí být svým dětem co nejblíže, a proto upouštějí od trestů a přísnosti a nijak je neobviňují ani neomezují.

Eberhardt varuje, že sociálních problémů již nyní přibývá. „Dochází k dramatickému nárůstu úzkostných poruch a sebepoškozování.

Pokračování na další straně