Bezdomovectví je závažný problém, se kterým se v menší či větší míře potýkají všechny země světa. Zároveň je velice obtížné odhadnout, o jaký počet lidí se jedná, protože kromě lidí, kteří vůbec nemají domov, existuje také velice početná skupina těch, kteří žijí ne sice úplně na ulici, ale ve zcela nevyhovujících podmínkách. Pro alespoň hrubou představu lze říci, že bezdomovectvím je postiženo jistě více než 100 milionů lidí na zemí, což je obrovské číslo.

Bezdomovectví jako velký problém ve světe i u nás

Sestavovat žebříčky podle počtu lidí bez domova v jednotlivých zemích je také téměř nemožné, protože se používají nestejné definice pojmu bezdomovec a v různých zemích do této kategorie spadají různé skupiny lidí. Pokud však budeme vycházet z procentuálního podílu bezdomovců na počtu obyvatel, patří k zemím s největším procentem

  • Nový Zéland
  • Austrálie, a překvapivě také
  • Slovenská republika.

Pokud jde o situaci v České republice, podle oficiálních údajů z října 2019 bylo u nás téměř 24 000 lidí bez domova a je velice pravděpodobné, že kvůli složité situaci způsobené pandemií koronaviru se letos tento počet již nyní zvýšil razantněji, než bylo obvyklé v běžných letech.

Člověk bez domova neznamená člověk bez charakteru

Reakce lidí na osoby bez přístřeší bývá různá, od touhy pomoci přes účast s jejich osudem, až k lhostejnosti či dokonce opovržení. Člověka však nedělá tím, čím opravdu je, majetek a čisté oblečení, ale jeho jednání, a to platí napříč staletími.

Pokračování na další straně