Potkal Sokrata jeho známý:
“Sokrate,
víš co jsem se dozvěděl o Tvém příteli?”
“chviličku”,
odpověděl Sokrates
“Než mi cokoli řekneš,
rád bych Tě podrobil zkoušce “Tří sít”

“První síto se jmenuje PRAVDA

Máš naprostou jistotu, že to, co mi chceš říct, je pravda?”
“Ne, jsem to jenom slyšel”
“Ty tedy nevíš, jestli to pravda je nebo není.

vyzkoušejme druhé síto: DOBRO

Chceš mi o mém příteli říct něco dobrého?”
“Ne, naopak”
“chceš mi o něm říct něco špatného a nevíš zda je to pravda.

ještě můžeš zkouškou projít, zbývá síto UŽITEČNOSTI

Je mi to co mi chceš o mém příteli říct užitečné?”
“No, moc ne.”
“Dobrá,” uzavřel Sokrates,
“to co mi chceš říct není
ani pravdivé, ani dobré, dokonce ani užitečné
tak proč mi to chceš vyprávět ?