Krzysztof Jackowski, známý jasnovidec, pravidelně sdílí svou představu budoucnosti prostřednictvím různých médií, včetně platformy YouTube. Ve své nejnovější představě popsal, co se chystá v červnu. Jeho představa nevyvolává optimismus.

Co nás čeká v nejbližší době?

V květnu Krzysztof Jackowski předpovídá, že mnoho lidí zažije nárůst emočního napětí. Mezilidské konflikty a krizové situace podle něj zesílí.

„Měsíc květen bude měsícem začátku krachu, začátek krize, která bude dlouhodobou krizí. Tato dlouhá krize bude pokračovat, když ne měsíce, tak roky. Tento krach bude mít za následek systematické snižování životní úrovně společností v západních zemích. 

Pokračování na další straně