Ze kterého kohoutku bude podle Vás téct voda nejrychleji?

Bude to test vašich myšlenkových dovedností a níže obdržíte analýzu své odpovědi.

článek pokračuje na další stránce

🙂

1. Pokud jste si vybrali kohoutek #1 je nám líto, ale mýlíte se.

Sice Vaše odpověď byla chybná, ale to neznamená, že nejste chytří.

Klidně můžete mít i větší IQ než všichni okolo. Jste kreativní osoba, která by se neměla se řídit tím, co lidé kolem vás chtějí.

Můžete si myslet, že budete plní rozpaků s myšlenkami, které máte, ale opravdu bude vzkvétat, pokud jdete touto cestou a budete se zlepšovat.

Dělejte to, co Vás baví, protože v tom budete opravdu úspěšní.

článek pokračuje na další stránce

🙂

2. Pokud jste si vybrali kohoutek #2, pak budete bohužel zklamáni, protože to není správná odpověď.

Máte schopnost používat inteligenci ostatních lidí, abyste mohli některé věci udělat.

Rozumíte světu kolem sebe, a víte, jak dlouho bude trvat, než se dostanete ke svému cíli.

Můžete využít schopností někoho jiného k dostání něčeho, co potřebujete.

článek pokračuje na další stránce

🙂

3. Pokud jste si vybrali kohoutek #3, pak Vaše odpověď, jste pravděpodobně hodně kreativní člověk, ale pořád není správná.

Máte tendenci myslet jinak a to způsobuje, že si lidé myslí, že jste divný; nemohou sledovat Vaše nápady, takže jsou proti nim, ale mohli by rozkvétat, pokud by následovali Vaše nápady.

Vaším úkolem je účinně sdělit své jedinečné nápady těmto lidem, aby Vám lépe porozuměli.

Čím více budete komunikovat a získávat zpětnou vazbu o Vaší tvůrčí práci, tím lepším člověkem budete.

článek pokračuje na další stránce

🙂

4. Pokud jste si vybrali kohoutek #4, tak jste opravdový génius.

Vaše odpověď je totiž správná! Ačkoli se jedná o dvourozměrný obraz, zjistili jste, že za zablokovanými trubkami je skrytá trubka, která umožňuje, aby voda proudila přímo dolů.

Měli byste použít své myšlení pro dobrou věc, ale místo toho se obáváme, že ho budete používat pro věci, které nejsou tak užitečné jako ty ostatní, kterých můžete dosáhnout vzhledem k Vaší brilantnosti.

Měli byste využít svou inteligenci k věcem, kterými můžete pomoci lidem.