Lev


Lvi budou čelit změnám ve svých vztazích a blízkých vztazích. Konec léta přináší příležitost k hlubokému pochopení vašich emocionálních potřeb a potřeb vašich partnerů. Mohli byste čelit situacím, které vyžadují kompromisy a otevřený dialog.

Toto je čas pracovat na budování autentických spojení, která podpoří váš růst a rozvoj.
Konec léta přináší příležitost k pokroku a uznání vašich talentů. Můžete čelit novým výzvám nebo příležitostem k postupu. Je důležité být otevřený učení a přizpůsobování se novým situacím. Toto je čas položit základy pro dlouhodobý úspěch.

Váhy


Pro Váhy přináší konec léta důraz na vaše zdraví a pohodu. Toto období je příznivé pro přehodnocení vašich návyků a stanovení nových cílů týkajících se fyzické a emocionální pohody. Možná se rozhodnete změnit svůj jídelníček, cvičení nebo spánkovou rutinu.

Je důležité zaměřit se na své potřeby a podniknout konkrétní kroky ke zlepšení své pohody.
Toto období vás povzbudí, abyste prozkoumali své vnitřní světy a čelili svým strachům a nejistotám. Můžete se rozhodnout pracovat na osobním rozvoji prostřednictvím meditace, introspekce nebo . Toto je čas uvolnit emocionální zátěž a zbavit se starých vzorců, které již neslouží vašemu růstu.