Denně v supermarketech míjíme desítky lidí, kterých si ani nevšimneme. Co by za tento scénář dali manželé Erika a Robert Burchovi z Texasu. Během nakupování uslyšeli obrovský křik a pláč malé holčičky. Nebyl to však ale pláč umíněného dítěte! Když spatřili, proč holčička pláče, nemohli uvěřit svým očím.

Tím, že je Erika také maminkou a jako každá správná matka chce pro své děti jen to nejlepší, se jí tento případ dotkl o to více. Existuje zásadní rozdíl mezi výchovou a týráním dítěte! Ovšem to, jak se Charles Davis choval ke své malé holčičce, nezná mezí.

Manželé Burchovi a i ostatní nakupující byli svědky toho, jak otec přivázal svou malou holčičku k nákupnímu vozíku za vlasy. Ano, čtete správně! Pochopitelně malá dívenka musela po obchodě kráčet v pro lidské tělo nepřirozené poloze, plakala a neustála opakovala tato slova: „Už to víckrát neudělám. To bolí, prosím pusť mě!“. A právě manželé Burchovi byli jediní, kteří měli odvahu krutému otci něco říct.

Pokračování na další straně