Ženská jména

Ženských jmen je mnoho, ale víte co znamenají?

Marie

Jméno,který má nejasný význam, jeho základní hebrejské podobě Miriam (hebrejsky Mirjam) se přisuzuje egyptský původ ( koptského merit amm) a vykládá se jako “milovaná bohem”. Z aramejské podoby Marjam se někdy odvozuje význam “kapka moře”.

Markéta

Staroindické maňdžárí “pupen, perla” přešlo do latiny se stejným významem margarita “perla”.

Jana

Má stejný význam jako jméno Jan. Jan je zkrácenou formou jména Johanes, k nám se dostala přes německé Johannes. V hebrejském jazyce tvoří základ Jochánán, tzn. “Bůh je milostivý”. První částí jména je zkrácené slovo Jahve – “Bůh”, druhou sloveso chanan

Eva

Biblické jméno, jehož význam je “živá”, přeneseně potom “životodárná, matka života”.

Pokračování na další straně