Přívěsek 1
Jste velmi ženští, rádi se krásně oblékáte a děláte si vlasy. Nejdříve si přidělíte peníze z rozpočtu na novou kosmetiku nebo nějaký druh osobní péče, nikoli na potraviny nebo předměty pro domácnost. Také rodina je pro vás velmi důležitá, ale věnujete více pozornosti svému manželovi, nikoli dětem. Naše rada: oceňujte tyto úžasné vlastnosti v sobě! Koneckonců, teď je tak těžké najít dívku, která dokázala zachovat veškerou svou ženskost. Snažte se být pasivní nebo líný, ale zůstat klidný a půvabný.


Přívěsek 2
Emoce ve vás žijí stejně jako brilantní intelekt. Když se na tebe dívám, vzpomínám si na rčení: „Nejsmyslnější věcí v člověku je jeho duše.“ Každý okamžik ve vašem životě má hodnotu a každý okamžik, který prožíváte, je trochu hlubší a emotivnější než všichni ostatní. Nicméně, stejně jako nikdo jiný, nevíte, jak se vypořádat s obtížemi. Spolu s tím máte velmi originální myšlení, svůj vlastní styl a schopnost hájit své zásady. Naše rada: využijte své příležitosti ve prospěch vás a lidí. A nesnažte se upadnout do pesimismu, protože celá vaše hloubka je ukazatelem vnitřní zralosti.

Pokračování na další straně