Každá runa má svůj význam a své poselství!

Vyberte si jednu, která Vás nejvíce přitahuje, a zjistíte o sobě a své budoucnosti něco zajímavého!

1.

Obecně symbolizuje dokončení, dosažení cíle.

Může znamenat porod nebo orgasmus, ale také duchovní osvícení, sexuální význam však převažuje.

Runa také označuje dokončení velkého díla a vychutnání si úspěchu.

článek pokračuje na další stránce

🙂

2.

Dagaz je pozivitní runou, symbolizující den, denní světlo, bezpeční, které poskytuje.

Značí také růst, pokrok, vývoj, varuje však před sebestředností.

Runu Dagaz je možno použít k transformaci v životě, je spojována s bohem Heimdalem, je nositelkou mužské energie a jejím stromem je jedle.

článek pokračuje na další stránce

🙂

3.

článek pokračuje na další stránce

🙂

4.

článek pokračuje na další stránce

🙂

5.

článek pokračuje na další stránce

🙂

6.