Jednoho dne myš koukala skrz puklinu ve zdi farmáře a viděla jeho ženu, jak otvírá nějaký balíček.

Jaké jídlo by asi mohl obsahovat? Ptala se. Ale když ho otevřela – hned měla odpověď. Uvnitř byla pastička….

Běžela přes dvůr farmy a upozorňovala všechny křikem:
„V domě je pastička, v domě je pastička!! „
Slepice, kvokajíc a hrabajíc zvedla hlavu a říká:
„Pane Myšáku, to je pro Vás vážný problém, ale ne pro mne. Já se kvůli tomu nemusím vůbec vzrušovat.“
Myš se otočí na prase a vypískne: „Pastička je v domě! Pastička je v domě!!“
Prase s ní soucítí a říká:
„Ale to je mi moc líto Pane Myšáku,ale já pro vás nemohu nic udělat, jenom se za vás modlit . Buďte opatrný a věřte mým modlitbám.“
Myš vyrazí ke krávě: „Pastička je v domě! Pastička je v domě!!“
Kráva říká: „Oh, Pane Myšáku, je mi tě líto,ale s mým nosem neponesu kůži na trh.“
Tak se myš vrátila odmítnutá, se skloněnou hlavou do domu, aby se postavila tváří v tvář
farmářově pastičce.

Té noci byl slyšet v domě divný zvuk – jako by pastička dopadla svou kořist.
Farmářova žena ráno spěchala podívat se, co se stalo. Potmě neviděla,že se do pastičky chytila za ocas jedovatá zmije. A ta zmije ji uštknula. Farmář ženu rychle odvezl do nemocnice a domů se vrátila s horečkou.

Je známo, že horečka se léčí silnou slepičí polévkou a tak farmář zabil slepici.
Ale bolest jeho ženy pokračovala a přišli ji navštívit přátelé a sousedi.
Aby je nakrmil, farmář zapíchnul prase.
Farmářova žena, se bohužel nevyléčila a umřela.

Na pohřeb přišlo tolik lidí,že farmář musel zabít krávu, aby měl pro všechny dostatek masa..

Myš to všechno sledovala s velkým zármutkem skrz svoji puklinu ve zdi.
Proto, když příště uslyšíš, že má někdo problém a myslíš si, že se tě to netýká, vzpomeň si – když je někdo z nás ohrožen – všichni jsme v nebezpečí !!!

Všichni jsme vynalézaví v tom putování zvaném „život“. Musíme dohlížet
jeden na druhého a poněkud napravit dodatečné úsilí, že se eventuálně někdo z nás vzmuží.

/zdroj Tredoxe blog/