Rozumíme si vždycky? Známe se dobře? Co jsme? Co chceme? Kam jdeme? Potřebujete něco změnit v sobě, ve svých cílech a plánech, kam směřovat své úsilí?

Odpovědi na tyto otázky odpovídají testy podobné těm, na které vám dnes dáváme pozor.

Vyberte si zvíře, které jste viděli jako první, a přečtěte si, co vaše volba znamená!

Pokud jste viděli lva jako první

Jste osobou ve vaší společnosti. tvůj klan. Dodržujete pravidla a vytváříte své vlastní zákony. Buď jste vůdce, nebo hledáte vedení ve své hrdosti.

Vaše rodina je pro vás důležitá, jste připraveni starat se o své blízké a podporovat ty, kteří vás podporují.

Nejste sentimentální člověk, ale jste schopni silných pocitů. Víte, jak můžete hájit své zájmy.

Pokračování na další straně

1
2