Tato historie začíná již v roce 1991, kdy Fengnya-Kebang, který se toulal po vietnamském národním parku, dokázal narazit na překvapení. Jakmile vyšel ke vchodu, ozvaly se z něj hrozné zvuky. Muž se prostě nerozhodl nahlédnout dovnitř a rozhodl se odtud utéct. Jakmile se vrátil domů, řekl to také všem svým učitelům. Takto se lidé dozvěděli o jeskyni Shondong!

Lidé se tam dostali brzy, až v roce 2009 se vědci rozhodli prozkoumat tyto zvláštnosti. Jejich výsledky byly zmařeny, protože jejich délka byla tak velká, že to nikdo nemohl projít! Hluk, který děsil místní obyvatele, vydávala podzemní řeka, která tekla přes Shondong. Nevěřte tomu, ale jak se ukázalo, jeho délka byla více než 5 km!

Pokračování na další straně