Osprchovaný muž se
utírá před zrcadlem a ptá se…

Zrcadýlko, zrcadýlko,

kdo má největšího chuja na světě?

JÁ… Ozve se manželka….

Pokračování na další straně