„Vážení rodiče!

1. Všem rodičům připomínáme, že jejich povinností je naučit děti tato slova: prosím, děkuji, omlouvám se.

2. Také žádáme, aby své děti naučili, co znamená svědomitost, dochvilnost, pracovitost, solidarita a vzájemná úcta – nezáleží na tom, jestli se jedná o učitele, vrstevníky nebo starší lidi.

  1. Výchova znamená, že dítě musí být vždy čistě oblečené, nikdy by nemělo mluvit s plnou pusou, nebo házet odpadky na zem.
  2. Děti se také musí naučit zorganizovat svůj čas, samostatně řešit problémy a nezasahovat do záležitostí druhých.
  3. Ve škole vyučujeme matematiku, dějepis, fyziku, cizí jazyky… jsme tady proto, abychom jen posílili myšlení a uvažování Vašich dětí o světě.

Milí rodiče! Pamatujte, že škola má učit, ne vychovávat Vaše děti. Nepřenášejte svou odpovědnost na jiné.

Zdroj:sdilejteto