Když mluvíme o věku, obvykle máme na mysli 3 obecné typy věku.

Prvním typem je „chronologický věk“. Jde o nejzákladnější věk a udává počet let, po které jste doposud žili.

Druhým typem je „biologický věk“ a poukazuje na to, v jakém stavu se nachází vaše fyzické tělo, tedy jak moc je opotřebované.

Třetím typem je „mentální věk“, který vypovídá o tom, v jakém stavu se nachází vaše mysl. Vyjadřuje, na jaký věk se duševně cítíte.

Statistika ukazuje, že každý z těchto typů věku je u každého člověka rozdílný a liší se u různých lidí.

Zde je již test, který vám prozradí skutečný věk vašeho mozku (tedy váš mentální věk). Vyberte si z každého obrázku jednu odpověď a zapište si ji na papír.

Na konci najdete počet bodů pro každou odpověď. Vaše body si spočítejte a zjistěte, jaký je váš mentální věk.