Naše rozhodnutí jsou ovlivněna naším charakterem, postoji a osobními vlastnostmi a naše budoucnost je do značné míry určena našimi rozhodnutími. Vyberte si svou cestu, poznejte lépe sami sebe a zjistěte, jaký osud vás čeká.

1. Obyčejná silnice

Máte rádi jednoduchý a klidný životní styl. Jste si jistí, protože cesta je přímo před vámi a vy znáte pravidla. Kromě toho touto cestou už prošlo mnoho cestovatelů, takže se vám zdá, že je to správná cesta. Jakmile se naučíte „pravidla“ života, můžete je měnit podle směru a obratně se vyhýbat překážkám na cestě.

2. Polní cesta

Průkopníci jsou nebojácní a odvážní. Můžete razit nové cesty a stát se vůdčí osobností pro ostatní. Rádi berete odpovědnost do vlastních rukou a nemáte rádi výmluvy. Nejdůležitější je pro vás váš cíl a jdete za ním s jistotou. Obtíže vás jen nutí pracovat ještě usilovněji. I když se vás nikdo neodváží následovat, vaše nadšení a chuť dobývat nová místa a obory se nezmenší. Váš život je kaleidoskopická řada dobrodružství. Jediné, co musíte udělat, je najít si svou vlastní cestu a překonávat překážky. Jste si jisti svými schopnostmi a víte, jak se dostat z každé situace.

3. Železnice

Na jedné straně takové cesty vedou k vytouženému bodu. Zároveň je použití této trasy nepohodlné, protože je nutné přizpůsobit se vzdálenostem mezi kolejemi. Kroky jsou malé nebo velké. Není možné normálně chodit. Chůze tímto způsobem vás rychle unaví a může ohrozit váš život. Často upadnete. Oscilujete mezi úspěchem a neúspěchem a stáváte se pesimistickými. Pamatujte však, že kdykoli může přijet vlak, který radikálně změní váš život. Jste na něj připraveni?

Pokračování na další straně