Existuje 19 typů úsměvů, které lze rozdělit na 2 typy: zdvořilý ke společnosti, ve které se nacházíme, a upřímný. Napjaté úsměvy používají méně obličejových svalů než skutečné úsměvy, ale nemusí být vždy rozpoznány. My  navrhujeme, abyste absolvovali test a řekli:

Vaše odpověď vás bude charakterizovat jako člověka.

Číslo 1 muž s úsměvem

Pokud si myslíte, že úsměv tohoto muže je falešný, jste velmi citliví na náladu ostatních lidí, někdy až příliš. Mluví o vaší empatii. Pohlcujete negativitu, úzkost a hněv ostatních, díky čemuž se cítíte vyčerpaní. Zároveň sdílíte pozitivní emoce. Jste dobrý přítel, který tam bude jak pro smutek, tak pro radost.

Číslo 2 dívka s brýlemi s úsměvem

Pokud je vaše nedůvěra způsobena úsměvem této dívky, jste jedinečná osoba, protože jste dokázali najít rovnováhu mezi silnou myslí a jemnou duší. Po celý život máte silné pocity, ale nikdy jim nedovolíte, aby převzali vaši mysl. Sebekontrola je vaše druhé jméno!

Pokračování na další straně