Kamna nebo krb na dřevo jsou pro mnoho lidí hlavním topným zařízením. Taková kamna musí být odborně instalována a jejich kapacita musí odpovídat velikosti prostoru, který vytápí.

Několik tipů, které mohou být užitečné: 

Tipy pro bezpečné spalování krbových kamen

1. Sledujte množství vzduchu v komíně

Dřevo v krbu využijete nejefektivněji, když je vzduchový výtah v komíně zcela otevřený, tedy když je plamen nejintenzivnější. V těchto chvílích je znečištění ovzduší nejnižší. Pamatujte, že teplo u vás doma je regulováno množstvím dřeva v kamnech.

2. Malé množství kouře je dobré znamení

Kouř obsahuje plyny s vysokou energií, které nejsou zcela spáleny. Doporučuje se, abyste opustili dům a viděli, jaký druh kouře vychází z vašeho komína. Z komína by mělo vycházet malé množství kouře, pokud je kouř černý, znamená to, že spalování není optimální. V ideálním případě by z komína vycházelo trochu páry a trochu kouře bez zápachu.

3. Nezapomeňte pravidelně čistit kamna a komín

Pokračování na další straně