Při rozšiřování silnice v čínském Taizhou narazili stavitelé silnic na velký pevný předmět, který zasahoval do práce. Ukázalo se, že tento objekt je starší než celé město.

Stavitelé pokračovali v práci kolem objeveného objektu. Brzy byli šokováni.

Stavitelé z Taijou objevili podivný předmět v hloubce 2 metry.

Strávili několik hodin a zjistili, že tento blok je sarkofág.

Okamžitě zavolali tým archeologů, aby zjistili podrobnosti .


Nejprve se jim zdálo, že kamenná rakev obsahuje pouze hedvábné látky a podivnou tekutinu, ale brzy byli překvapeni.

Pokračování na další straně