V posledních dvou desetiletích lidé umírali častěji na nepřenosné nemoci, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, rakovina a cukrovka. K tomuto závěru dospěla rozsáhlá studie Světové zdravotnické organizace. Organizace konstatuje, že včasná diagnostika a profylaktická léčba těchto onemocnění může významně snížit počet úmrtí.

Pokračování na další straně