Lidé často považují strach o někoho za lásku. Když se však o někoho neustále bojíte a ten člověk to ví, vysílá to jistý signál.

Věříte, že nejsou kompetentní nebo schopni vést svůj vlastní život. Roste strach, pochyby i stagnace. Pomáháte tím ve skutečnosti udržet daného jedince ve stavu bezmocnosti.

Co kdybyste místo toho začli vidět a oslavovat všechny různé schopnosti vašich milovaných? Podporovali je v tom, aby se propojili se svou vlastní silou, moudrostí i preferencemi?

Co kdybyste dokázali opustit myšlenku dobrého a zlého, a začli vnímat onu nezměřitelnou hodnotu každé zkušenosti?

Co kdybyste měli důvěru, že zcela každý člověk na této planetě je svým vlastním způsobem mistrem. Je to jeho cesta duše, kde je doprovázen i týmem pomocníků.

Řekneme vám, co by se stalo. Pomohli byste jim se napojit na svou vlastní, autentickou sílu a zjistili, na kolik schopni doopravdy jsou. Stali byste se člověkem, kolem kterého mohou být bezpečně sami sebou – díky vaší akceptaci a nepodmíněné lásce.

To je skutečná podpora těch, které milujete. Víra v jejich sebe-důvěru, expanzi a schopnost se rozhodovat tak, aby rostli a prosperovali, jak nejlépe je to jen možné – a relevantní v rámci jejich inkarnace na Zemi.

Archangel Gabriel by Trinity Esoterics
Zdroj: www.trinityesoterics.com

Autor: Ladislav Šulc
Zdroj: FB Bennu