Nedávná studie provedená na univerzitě v Budapešti potvrdila souvislost mezi ročním obdobím narození a osobností člověka v závislosti na tělesných hodinách a době denního světla při narození. Tyto osobnostní rysy a sklony jsou v dospělosti výraznější než v dětství.

Narozen na jaře

Lidé narození na jaře jsou obvykle velmi pozitivní. Lidé narození na jaře jsou proto optimističtí, snadno vyjadřují nadšení a často jsou od dětství kreativní. Nepodléhají depresím a mají umělecké nadání.

Narozen v létě

Lidé narození v létě jsou náchylnější ke změnám nálad. Jsou také podrážděnější než lidé narození v jiných ročních obdobích, ale častěji se zamilovávají. Častěji mění zaměstnání a častěji se dostávají do sporů.

Pokračování na další straně