A to platí nejen pro duchovní lidi, ale i pro ty, kteří chtějí uspět materiálně. Schopnost mluvit a naslouchat se velmi vážně vyučuje na všech obchodních školách.

Dokonce i v zločineckém světě musíte být schopni ovládat jazyk, abyste se dostali do gangsterské hierarchie. Tam velmi zřetelně platí Buddhův výrok, že člověk může být zabit slovem. Tři minuty hněvu mohou zničit desetileté přátelství. Slova silně definují naši karmu.

Můžete se deset let věnovat duchovnímu rozvoji, charitativní činnosti, ale urazíte-li významnou osobnost, můžete ztratit vše na všech úrovních a degradovat se na nižší formu života. Odkud se to bere? Z urážek.

Védská astrologie říká, že planeta stínů Ketu je zodpovědná za urážky. Ketu je planeta, která rychle dává reakce, často okamžitě. Ketu také vysvobozuje.

Ale v negativním aspektu trestá urážky a neuctivé projevy, rychle zbavuje člověka všeho, čeho dosáhl v duchovních a materiálních podmínkách plánu.

Ve védské civilizaci se každý člověk učil pozorně sledovat svůj projev. Dokud člověk nehovoří, je těžké ho poznat. Blázna od mudrce lze rozlišit, když mluví. Řeč má velmi silnou energii.

Specialisté s jemným vnímáním říkají, že lidé, kteří používají oplzlosti, mluví hrubě a urážlivě, v určitém místě jemného těla okamžitě získají černou skvrnu, která se za rok nebo dva může vyvinout v rakovinný nádor.

článek pokračuje na další stránce…

🙂

ŘEČ JE PROJEVEM LIDSKÉ SÍLY

Nejdůležitější věcí, pro kterou je jazyk určen, je čtení modlitby, mantry a diskuse o tématech, která nás přibližují k Božskému. Můžete také podle potřeby diskutovat o praktických záležitostech, komunikovat s příbuznými. Ale co je nejdůležitější, nepřehánějte to.

Ajurvéda říká, že řeč je projevem prány. Prána je životní síla, energie světa. Čím více prány, tím více zdravých, úspěšných, charismatických a harmonických lidí.

Takže nejprve je prána konzumována, když člověk mluví. Zvláště když někdo kritizuje, odsuzuje, činí tvrzení, nadává. Podle statistik je 90 % všech sporů způsobeno tím, že o někom mluvíme špatně.

Nejúspěšnější jsou lidé, kteří mluví příjemně a jsou schopni ovládat svůj projev. V Bhagavad-gītě se říká, že askeze řeči je schopnost říkat pravdu příjemnými slovy.

Lidé, kteří mluví hrubě, zaujímají poslední místa ve všech hierarchiích. To platí i pro země jako celek. Vezměte prosím na vědomí, že země s vysokou kulturou řeči jsou úspěšnější − Japonsko, Německo a vlastně všechny země zahrnuté do velké osmičky. Ačkoliv nyní existuje kulturní úpadek, který zahrnuje i degradaci kultury řeči. To ovlivňuje jak ekonomiku, tak duchovní život obecně.

Na Východě je osoba, která nemůže elementárně ovládat svoji řeč, považována za velmi primitivní, i kdyby byla na Západě profesorem.

KARMA JE URČOVÁNA NAŠÍ ŘEČÍ

Je důležité si uvědomit, že pokud někoho kritizujeme, bereme na sebe negativní karmu a špatné vlastnosti charakteru této osoby. Toto je zákon karmy. A také bereme vlastnosti osobnosti, kterou chválíme. Védy proto naléhají, abyste vždy mluvili o Bohu a svatých a chválili je. To je nejjednodušší způsob, jak získat božské kvality.

To znamená, že pokud chcete získat nějaké kvality, stačí si přečíst o nějakém světci, který je má, nebo s někým o něm diskutovat. Už dávno je známo, že získáváme vlastnosti člověka, na nějž myslíme, a proto o něm mluvíme.

Proto i západní psychologové radí přemýšlet a mluvit o úspěšných a harmonických lidech. Ale čím více egoismu a závisti máme, tím těžší je pro nás mluvit o někom dobře.

Musíme se naučit nikoho nekritizovat. Měl jsem jednoho pacienta, podle jehož horoskopu měl mít od určitého roku vážnou nemoc, ale byl v pořádku.

Zeptal jsem se ho, co v tomto roce začal. Řekl mi, že slíbil, že nikoho nebude kritizovat. A řekl, že si opravdu všiml, že se jeho život zlepšil, jeho duchovní praxe dosáhla nové úrovně.

Ten, kdo nás kritizuje, nám dává svou pozitivní karmu a bere si naši špatnou. Proto bylo ve Védách vždy považováno za dobré, když nás kritizují. Jak řeči pracují s naší karmou?

Mahábhárata říká, že pokud jste o něčem uvažovali, chcete něco udělat, neříkejte o tom nikomu. Jakmile to řeknete, pravděpodobnost, že se to stane, se sníží o 80 %, zejména pokud jste to řekli závistivé a chamtivé osobě. Proč lidé, kteří mluví málo a promyšleně, dosahují více? Neztrácejí energii.

Dalším jednoduchým pravidlem vztahujícím se k řeči je, že kdybychom někomu udělali něco dobrého a chlubili se před ostatními, pak v té chvíli ztrácíme pozitivní karmu a všechny naše plody zbožnosti, které si tento čin zasloužily. Chvastouni dosahují máločeho.

Proto bychom se nikdy neměli chlubit svými úspěchy, protože v této chvíli ztrácíme všechny plody, které jsme si získali.

„… Ať neví tvá levice, co činí pravice“ (Matouš, 6:3).