Nejznámější věštec na světě Michel de Nostredame – známý zejména jako Nostradamus, nepřestává fascinovat ani 450 let po své smrti.

Ve svých proroctvích předpověděl války, vynález atomové bomby, pád dvojčat a také konec světa. Jeho život je opředen legendami, kolik z toho je však skutečně pravda, se už zřejmě nikdy nedozvíme.

Pokud jde o Nostradamova proroctví, existují dvě skupiny lidí: konspirátoři, kteří si je většinou vysvětlují po svém, a racionálnější smýšlející jedinci, skeptičtí vůči transcendenci. Francouz Michel de Nostredame se živil jako lékař a astrolog a ve volném čase věštil z hvězd. Své proroctví sepsal v roce 1555 do sbírky nazvané, jak jinak, Proroctví. Kritici však tvrdí, že rýmované čtyřverší, do kterých své “objevy” zabalil, jsou velmi obecné, nemluvě o tom, že Nostradamus jejich zapsal velmi komplikovaně – v archaických frázích s příměsí cizích jazyků.

Dobové média a ty, které následovaly v dalších stoletích, je tak nepochybně interpretovali po svém, zveličili a upravili si svým potřebám. To, co se dnes vydává za původní Nostradamove předpovědi, tedy vůbec nemusí být to, co samotný věštec v středověku zapsal na papír.

Přesto však o Nostradamovi koluje množství legend, jako například, že ho pohřbili vestoje nebo že při převozu jeho pozůstatků našli medailon, na kterém byl vyrytý datum otevření jeho hrobky. Také se o něm traduje, že poklekl před františkánským mnichem a nazval ho “Vaše Svatosti” 50 let předtím, než se z dotyčného duchovního stal papež známý jako Sixtus V.