Každý z nás jistě použil telefon na ulici více než jednou. Běžně se také používá telefon při přechodu přes silnici, což je bohužel velmi nebezpečné. Vše nasvědčuje tomu, že za to budeme každou chvíli potrestáni. O čem to mluvíme?

Pokuty za používání telefonu

Brzy vstoupí v platnost nová nařízení, která se budou zabývat otázkou používání telefonu při přechodu ulice. I za to, že jsme pak drželi telefon v ruce, nás čeká tvrdý trest.

V listopadu 2020 byl přijat projekt Rady ministrů týkající se změn v silničním provozu. Jeden z nich se týká použití telefonu při přechodu přes silnici a přísných sankcí s ním spojených.

Každý, kdo překročí silnici při pohledu na obrazovku, se vystavuje nebezpečí. Ztrácíme bdělost, která může skončit tragédií.

Pokračování na další straně