Každý člověk, občas dělá chyby, to není nic zvláštního. Neúspěchy nás inspirují více než cokoli jiného. Mnoho lidí však bere chyby za své osobní selhání, což je škoda, protože ve většině případech to pro nás je velká životní zkušenost, která nám může přinést mnoho užitku v budoucnosti.

Chybami se člověk učí

Jsem si jistý, že jakákoliv chyba by měla být důkladně analyzována a měla by být přijata jako zkušenost. Každý dělá chyby, ale ne všichni jsou ochotni se z těchto chyb poučit, a tak je opakují stále dokola. Příkladem je tento jednoduchý příběh. Ano, ten člověk udělal chybu a teď má výčitky, ale zároveň se dozvěděl něco o sobě. Samozřejmě, že zkušenosti druhých nelze srovnávat s našimi, ale je důležité se jich snažit alespoň pochopit. Snažit se pochopit stejně jako příběh muže, který opustil svou ženu.

Pokračování na další straně

1
2