Tato žena řekla předpovědi, které byly zasaženy s děsivou přesností. Narodila se v Makedonii, ve velmi mladém věku ztratila zrak a vyvinula schopnost „slyšet hlasy, které k ní mluví o budoucnosti“.

Hodně se mluví o znepokojivých proroctvích slavné věštkyně Baba Vanga pro rok 2022 . Jeho znamení varovala před koronavirem a přírodními katastrofami, což se potvrdilo.

KDO BYLA BABA VANGA?

Narodil se v roce 1911 a zemřel v roce 1996 . Na svět přišla předčasně a s různými zdravotními problémy. V roce 1925 ji zatáhlo tornádo a odhodilo na sutiny, až ji bolely oči.

Baba Vanga postupně ztratil zrak. Později trpěl zánětem pohrudnice a byl zachráněn skutečným zázrakem. V nemocnicích, kde byl, si začal získávat pověst toho, že umí léčit nemocné.

Je známá svým věšteckým talentem . Mnoho jeho proroctví se naplnilo. V populární kultuře byla zavedena jako reference pro věštění budoucnosti, vždy revidující její předpovědi.

Pokračování na další straně