Až 48 % rodičů zaznamenalo tento příznak u svých dětí, uvádí jedna studie. Většina si ale myslela, že jde o chybu na fotografii. To se musí změnit, protože jde o život a smrt. Tento článek vám pomůže tyto závažné příznaky u dětí včas odhalit.

Když se teta tohoto tříletého chlapce podívala na obrázek, všimla si něčeho šokujícího.

Všimla si, že s jeho očima není něco v pořádku. Všimla si zvláštního záblesku v Taylorově pravé zornici.

Matka tohoto chlapce si nejprve myslela, že jde jen o problém na fotografii, nicméně teta trvala na tom, aby šli k lékaři, očnímu lékaři.

Lékař diagnostikoval šokující onemocnění: Taylor měl retinoblastom v obou očích. Po čtyřech měsících chemoterapie se nádor pravého oka zmenšil, stejně jako menší nádory levého oka.

Díky Taylorově tetě se mu podařilo zachránit život. Na pravé oko však zůstane slepý.

Pokračování na další straně