Rozumíme tomu, kým skutečně jsme, až v kritických okamžicích života, kdy svět opouští naše nohy a to, co se děje kolem, letí závratnou rychlostí. Jak se chováme v takové situaci? Jsme připraveni převzít odpovědnost za jinou osobu a čelit nebezpečí? Nebo máme na mysli ty, kteří myslí jen na sebe a nechtějí být zasvěceni do problémů druhých?

Pošťák Willie Farrow je nepochybně v první kategorii. Po svém nedávném hrdinském činu se muži dostává uznání, které si skutečně zaslouží.

Willie Farrow toho ve svých 14 letech jako pošťák viděl hodně.

Pokračování na další straně