Jednou z nejcennějších lidských vlastností je poctivost. Být čestný znamená být spravedlivý, rovný a důsledný ve slovech i činech bez ohledu na okolnosti.

Když hvězdy vyprávějí, existuje několik konstelací, v nichž poctivost vyniká.

Beran

Beran je známý svou otevřeností. Říkají, co si myslí, a nebojí se obhajovat často nepříjemné pravdy.

Býk

Býk je praktický a spolehlivý. Váží si poctivosti a věrnosti a drží své slovo bez ohledu na cokoli.

Pokračování na další straně