Je možné, že spolu souvisely dávné kultury před tisíci lety? Překvapivým důkazem je objev záhadných starověkých tunelů protínajících Evropu. Od severního Skotska až po Středomoří jich je mnoho. Byly to starověké dálnice, nebo sloužily k jiným účelům? Důvody existence těchto důmyslných chodeb zůstávají záhadou.

Mnozí odborníci se však domnívají, že tato rozsáhlá síť stará 12 000 let byla vytvořena na ochranu před predátory a dalšími nebezpečími té doby. Jiní se domnívají, že tyto záhadné tunely fungovaly jako novodobé dálnice, které umožňovaly lidem cestovat a spojovaly vzdálená místa po celé Evropě.

Německý archeolog Heinrich Kusch ve své knize Tore zur Unterwelt (Brány do podsvětí) uvádí, že pod 12 neolitickými sídlišti na evropském kontinentu byly nalezeny důkazy o existenci obrovských podzemních tunelů. Tyto mohutné tunely jsou často označovány jako starověké dálnice. Kusch tvrdí, že jejich současná existence je důkazem toho, že musely být složité a naprosto obrovských rozměrů.

Pokračování na další straně