Mýty severoamerických indiánů povídají o Velkém Stvořiteli či Velkém Duchu, který přivedl na svět lidi a zvířata. V pověstech řady kmenů žila na zemi dříve zvířata než lidé a zvířata také pomáhala lidem s příchodem na svět, naučila je lovit i zakládat oheň.

Část lidí dokonce původně zvířaty byla a až později získala lidskou podobu. Kmen od kmene se legendy liší, jedno mají však společné: velká úcta k celé přírodě a ke zvířatům zvlášť. Přesvědčení, že každý člověk v sobě nese znaky „svého“ zvířete, vyjadřuje i „indiánský horoskop„:

vydra (20. ledna – 18. února)

Symbol změny k lepšímu, ztělesnění naděje.

Totem vydry přináší životní optimismus, elán, aktivitu a pracovitost. Životní překážky jsou pro vydru výzvou ke hře, v níž se nehodlá vzdávat. Vydra je pevná, silná, má v každé situaci neutuchající smysl pro humor. Jako společník je všude vítaná a má plno přátel. Snadno navazuje vztahy. Přátele v nouzi neopouští a je jim velkou oporou.

Kromě řady nadání má vydra velmi vyvinutý smysl pro spravedlnost. Nesnese křivdu vůči sobě stejně jako vůči jiným a neváhá se postavit na obranu kohokoli i proti převaze.

Vydru snadno zaujme něco nového, vrhne se na to se vším zápalem, ale stejně snadno dokáže věc opustit.

vlk (19. února – 20. března)

Totem vlka je spojován se severem, zimou a nocí. Je to tajemné, tiché a plaché zvíře. Nevyplácí se podceňovat jeho velkou sílu a pevný stisk zubů.

Vlci jsou velmi emocionální, jemní a plaší lidé. Nadevše si cení lásky a jsou také schopni hluboké lásky. Své city skrývají a často se drží stranou. Kromě lásky touží vlk také po nezávislosti – pokud nemá v lásce úspěch, může se stát, že po prvním neúspěchu zůstane navždy sám.

Vlk umí snít, je dobromyslný, srdečný a důvěřivý. Někdy může na svou laskavost a důvěřivost i doplatit. Není však radno dostat vlka do situace, kdy se cítí ohrožen, neváhá dát pak najevo všechnu svou sílu.

Je vášnivý, štědrý a laskavý. Pokud je odhozen, velmi trpí a klidně se může i pomstít.

Sokol (21. března – 19. dubna)

Sokol je ztělesněním vzletu, zázračné moci a slunce, symbol vítězství.

Totem sokola přináší na svých křídlech svobodu a záruku vysoké morálky. Lidé v něm narození bývají stateční a pohotoví, schopní bleskové reakce. Neváhají kout železo, dokud je žhavé. Jsou to rození vůdci, schopni najít řešení i v těch nejsložitějších situacích. Nebojí se převzít iniciativu a postavit se do čela. V moderní době v nich můžeme vidět prototyp úspěšného podnikatele.

Sokol nesnáší přetvářku a lež. V takovém případě je velmi tvrdý a z konfliktu vychází protivník zdeptaný.

Neumí dělat kompromisy a pokud chce něčeho dosáhnout, chce to ihned. Někdy ho to svádí k ukvapenosti. To platí i pro jeho partnerské vztahy.

Bývá samolibý a někdy i trochu povýšený.

bobr (20. dubna – 20. května)

„Vezmi na sebe odpovědnost, přizpůsob se situací, překonej sám sebe a všechny zachraň „- to je Bobrovo heslo.

Indiáni věřili, že bobr vládne kouzelnou silou, která mu umožňuje stavět složité stavby. Jeho schopnost přizpůsobit si prostředí vlastním potřebám je ohromovala.
Bobr je fantastický pracovník: rozvážný, maximálně efektivní, zručný, vynalézavý a zároveň strategicky myslící. Všechny tyto schopnosti slouží bobrovi k získání jeho zásadního cíle: jistoty. Jistoty domova a bezpečného zázemí. Tento bobrův cíl ​​i obětavost, s níž k němu směřuje, je často spojován s principem ženství, se smyslem pro rodinu a pevného útočiště. Také jako partner je bobr rozvážný a nedělá věci zbrkle. Nehodlá riskovat a vztah buduje na pevném základě. Někdy s ním proto bývá i trochu nuda.

Bobr je pracovitý a vytrvalý, neuhýbá z cesty, na kterou se vydal. Bývá šetrný a praktický.

Problémy mohou nastat, když je bobr něčím silně zaujatý. Věnuje se věci s veškerou svou úporností a někdy se stává, že si ani nevšimne, že jeho úsilí nepřináší výsledky.

jelen (21. května – 20. června)

Ztělesnění tajemné lesní síly. Bývá spojován s posvátným Stromem života.

Umí být nehybným, tichým, moudrým a prozíravým pozorovatelem. Na dálku vycítí pouze náznak nejmenšího nebezpečí. Dovede také skvěle promluvit. Je rozený diplomat. Lidé z totemu jelena bývali často vyslanci indiánských kmenů při mírových jednáních.

Působí vznešeně a zároveň je velmi milý. Dovede bavit společnost. Snadno se seznamuje, snadno okouzlí. To ho někdy vede k samolibosti a pýše, k povrchnosti ve vztazích a citové nestálosti. Ne vždy je také schopen dovést započatou věc až do konce, uhýbá před překážkami.

Ačkoli miluje volné lesní pastviny a nespoutaný pohyb, rád se vždy vrátí tam, kde cítí pevnou podporu a jistotu. Partnerem jelena musí být oddaný a citově stálý jedinec.

článek pokračuje na další stránce…

🙂

datel (21.června – 21.července)

Je symbolem lásky, pokory, obětavosti a trpělivosti.

Nesmiřitelný odpůrce chaosu a zloby. S velkým nasazením i sebezapřením usiluje o soulad a dobré vztahy.

V indiánské tradici je to nejjemnější a nejtaktnejší stvoření. Léčitel, kterému je dáno spatřit skrytou příčinu neduhu. Úplný empatik. Dokonalý posluchač, který vždy bude na vaší straně, až budete potřebovat pomoc.

Tyto vlastnosti činí z datlů být skvělými rodiči, vynikajícími přáteli a partnery. Jsou velmi oddaní a velmi romantičtí.

Někdy je péče datla o partnera až přehnaná a vztah to může zbavit jiskry. Stejně tak péči o dorůstající nebo již dospělé potomstvo zbavuje mladých svobody, věčné hlídání jim přistřihává křídla a to může vést k jejich nelibosti.

losos (22. července – 21. srpna)

Losos symbolizuje sílu osobnosti, nepřekonatelné sebevědomí, nesmírnou energii. Mezi severoamerickými indiány byli lidé z totemu lososa často náčelníky, vůdci válečných a loveckých výprav.

Indiáni věřili, že tak jak lososa nic nezastaví na jeho cestě proti proudu dravé řeky, tak i člověka zrozeného v totemu lososa nezastaví žádná překážka, žádný odpor, žádný nepřítel.

Sebedůvěra lososích lidí nezná mezí. Jsou to bojovníci, kteří každý tlak zdolají ještě větším tlakem. Rození vůdci kolektivu, vedoucí pracovníci. Někdy je sebedůvěra zavádí až k pocitu neomylnosti a nadřazenosti.

Žijí naplno. Také vztahy prožívají s vervou a nikdy jen tak napůl. Pokud však potkají dobrého partnera, stávají se oddanými a spolehlivými životními druhy. Nesmí však narazit na nepoctivost nebo nefér hru – následoval by rychlý konec.

medvěd (22. srpna – 21. září)

V indiánské tradici nejposvátnější zvíře. Symbol velké síly a neohroženosti, samostatnosti a nezávislosti, ztělesnění silného sexuálního pudu.

Je trpělivý, rozvážný, pragmatický a metodický. Svou sílu nijak nepředvádí. Člověka z totemu medvěda nepoznáte na první pohled. Pokud se však probudí jeho skrytá medvědí síla, jdou všechny žerty stranou. Mocná vnitřní síla bývá provázena velkou tvrdohlavostí.

Medvěd nesnáší rychlé změny situace, často pak chybuje. Dopřejte mu čas na řešení a nic ho nepřemůže.

Medvědí lidé mluví hlasem rozumu a logiky. Jsou rozumní a praktičtí, což z nich dělá oblíbené obchodní partnery. Zároveň bývají skromní a trochu stydliví.

Někdy mají sklon dosahovat pořádku tvrdou rukou. V atmosféře lásky se z nich však stávají lidé plní laskavosti a štědrosti.

Pro svou zdrženlivost a trpělivost bývají skvělými učiteli a duchovními vůdci.

havran (22. září – 22. října)

Na rozdíl od evropské tradice je havran v severoamerické indiánské kultuře symbolem idealismu a společenského bytí. Má schopnost se podívat na lidskou duši skrz naskrz a zjistit, co ji trápí. Umí léčit a vracet do života.

Havraní lidé mají často schopnosti ideových vůdců a kazatelů. Dokáží strhnout a vdechnout nadšení pro ideál. Umí se výborně pohybovat ve velké skupině, cítí se v ní jistě a sebevědomě. Jsou tvůrčími lidmi. Mají diplomatické nadání. Nesnášejí spory a zručně je likvidují.

Pokud je havran odtržen od skupiny, může z něj vyrůst tichý a romantický tvor. Ve vhodnou chvíli se, ale stejně projeví jeho společenské vlohy.

Havraní lidé si vše pečlivě promýšlejí a spěchat na ně s názorem či odpovědí nemá smysl. Někdy váhají tak dlouho, až promrhají chvíli vhodnou k činu. Mají smysl pro humor a dokáží pozvednout náladu i v těžkých chvílích. Milují možnost volného letu.

Ve vztazích je upřímný, umí říct pravdu aniž by urazil, je trpělivý a tolerantní.

článek pokračuje na další stránce….

🙂

had (23.října – 22. listopadu)

Symbol pronikavé intuice a hloubavé moudrosti.

V totemu hada se rodili šamani. Hadí lidé jsou lidé duchovní, obdařeni nadáním odhalit i to nejskrytější tajemství. Materiální svět hadům většinou nevoní. Těžko budou dobrými bankéři. Často mezi nimi najdeme lidi žijící „sami pro sebe“.

Had je neúprosně přímý, nedělá kompromisy. Dobro nebo zlo. Pravda nebo lež. Láska nebo – to ostatní. Mezi tím nic neexistuje. S hadem se není radno zahrávat a nejednat fér. Umí bolestivě kousnout.

Had je vytrvalý a úporný ve své cestě k cíli. Neuznává žádné překážky a je schopen padnout vyčerpáním.

Protože hadí lidé znají pouze pozici „buď-nebo“, jsou takové i jejich vztahy. Pokud milují, pak úplně, zcela oddaně a navždy. Totéž žádají od partnera. Občas to může omezovat jeho volnost, protože had ji v lásce neuznává.

sova (23. listopadu – 21. prosince)

Symbol moudrosti a dobra, hlasatelka ušlechtilých ideálů. Často silně individualistická.

Indiánská tradice hovoří o sově také jako o tvoru se sklony k riziku a dobrodružstvím. Soví lidé se také vyznačují velkou mrštností a obratností. Souhrn těchto nadaní a vlastností vede k tomu, že sovy bývají skvělí vojáci, záchranáři, hasiči, lovci, ekologové a společenští aktivisté. Vyznačují se velkou pracovitostí a houževnatostí.

Sovy jsou otevřené a vždy hrají fér. Jejich nedostatkem bývá pýcha – jsou o své moudrosti a pravdě často příliš přesvědčeni, rády ji opakují a dávají najevo a velmi nerady naslouchají jiným názorům.

V partnerském žití potřebují možnost volného letu. Vždy se vracejí zpět do hnízda, ale svazovat jim křídla je cesta k rozpadu vztahu.

husa (22. prosince – 19. ledna)

Symbol energie, neskutečná píle, ctižádostivost a úspěch.

Chcete-li realizovat nějaký ambiciózní projekt, zvolte si za společníka husu. Husa nemá rychlý rozjezd, vše mnohokrát zváží a promyslí. Když už se, ale jednou vznese, nic ji nezastaví. Její úspěch má pevné, dobře promyšlené základy, kterými nic neotřese.

Energie jejího letu je nesmírná. Husa jde za cílem, který si zvolila, neochvějně a bez ohledu na cokoliv. Je odhodlaná dosáhnout ho za každou cenu. Proto jsou husí lidé stále s někým ve sporu, s někým soutěží, konkurují si. A to i s přáteli.

Husy jsou úspěšnými obchodníky a sportovci. Dokáží být pozornými přáteli a pečlivými rodiči. Na co sáhnou, to se jim díky jejich vlastnostem daří.

Ke vztahu přistupují husy zodpovědně, promyšleně a pomalu. Jen tak se citově neotevřou. Očekávají trpělivost, toleranci a pochopení. Odměnou partnerovi bude husí důvěra a oddanost. Se svou typickou energií, pílí a vytrvalostí vytvoří husa bezpečný domov.