Ministerstvo zemědělství USA právě schválilo dvě geneticky upravené odrůdy brambor, vytvořené s použitím dvouřetězcové RNARNA.

Koncem minulého týdne schválilo americké Ministerstvo zemědělství dva nové kmeny geneticky upravených brambor.

Tyto brambory vytvořené společností J. R. Simplot byly navrženy tak, aby odolaly bramborové plísni. Jde o rostlinné onemocnění, které je známé díky tomu, že v 19. století v Irsku způsobilo bramborový hladomor.

Bramborová plíseň však dodnes představuje velký problém pro zemědělce po celém světě a i to byl důvod, proč byly navrženy tyto geneticky upravené brambory.

Společnost Simplot uvádí, že jejich GM brambory jsou méně náchylné na otlaky, obsahují méně černých skvrn a mají prodlouženou schopnost uskladnění, i když tato vyjádření nebyla vědecky potvrzena.

Předtím, než budou tyto brambory uvedeny na trh, musí je prozkoumat americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), a také schválit americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA).

Podle odhadů budou tyto procesy ukončeny v lednu 2017 a GM brambory na trh oficiálně vstoupí na jaře v roce 2017.

Jaké nebezpečí přinášejí nové GM brambory – strana 2

🙂

Ačkoliv se u GM plodin často využívá genetické transformace rekombinantní DNA a podobné technologie, tyto brambory představují první rostlinný produkt vytvořený s použitím nové technologie, která předstihuje experimentální fázi.

Tato technologie, která je známá jako dvouřetězcová RNA, reprogramuje a potlačuje geny organismu. V podstatě se malá molekula RNA vloží do bramborových buněk, která přeprogramuje a potlačí geny v určitých drahách.

Vědci po celém světě jsou si vědomi, že tyto „zkřížené“ molekuly RNA se mohou zachytit v lidské DNA, čímž přeprogramují a potlačí geny u lidí, kteří konzumují tyto GM brambory.

Potvrdily to i jiné studie, jako je například studie z roku 2012, která odhalila, že dvouřetězcová RNA se může přenášet z rostlin na člověka a živočichy prostřednictvím jídla.

Kromě toho může dvouřetězcová RNA potlačit geny jiných organismů, které by přišly do kontaktu s GM bramborami, jako jsou včely.

Studie z roku 2013 odhalila, že dvouřetězcová RNA změnila vyjádření více než 1400 genů u včel a na 10% změnila celý jejich genom (soubor chromozomů, ve kterém jsou lokalizované dědičné vlohy).

Ke změnám vyjádření genů došlo v době, kdy byly včely vystaveny jedné jehle s obsahem dvouřetězcové RNA.

Postižené geny se zapojily do důležitých vývojových a metabolických procesů spojených s RNA a přenosem, jako jsou hormonální metabolismus, imunita a schopnost reagovat na vnější podněty a stres.

Co dále zjistili vědci

Jiní vědci a dotčení občané si také všimli, že dvouřetězcová RNA nacházející se v bramborách postihla několik složitých drah, zejména ty, které způsobují odolnost vůči nákaze a jiné.

To znamená, že tyto modifikace by mohly na sebe vzájemně působit a mít i nové překvapující vedlejší účinky.

Stejně tak jedna z látek potlačila důležitou roli dvouřetězcové RNA při chemickém složení a její absence má negativní vliv na schopnost bojovat proti škůdcům.

A to je něco, co by bylo pro společnosti zabývající se prodejem pesticidů mnohem více prospěšné jak pro samotné spotřebitele.

Proč i přes potenciálnímu nebezpečí a takovému velkému počtu neobjasněných skutečností dostaly tyto brambory zelenou?

Odborníci z ministerstva zemědělství USA a agentury EPA ve svém vyjádření říkají, že současná kontrolní kapacita není schopna vyjednávat s dvouřetězcovou RNA.

Pokud je to pravda, proč byly rostliny vytvořeny s použitím této technologie schválené?

Upřímně řečeno to vypadá tak, že je to další ukázka amerických regulačních agentur, které se klanějí průmyslovému zemědělství, a nutí ty, kteří nevědomky konzumují GM brambory, aby se stali pokusnými morčaty v tomto nezákonném a neregulovaném experimentu.