Úžasné spojení mezi matkou a jejími dětmi nelze ignorovat. Úzký vztah s matkou pomáhá plně rozvíjet osobnost dítěte. Ale vztah mezi matkou a synem si zaslouží zvláštní pozornost, jak uvádí APost.

Jak ovlivňuje milující matka syna?

7. Nižší pravděpodobnost neuvážených činů.

Ženy obvykle nejsou tak bezohledné jako muži. Jsou více informované a opatrné a nejsou ochotné riskovat své zdraví a život. Jsou zpravidla praktičtější a uvědomují si, co jejich činy způsobí.

Právě od matky se syn dozví, že je rozumné být opatrný. Bude přemýšlet o svých aktivitách a naučí se odpovědnosti od nejútlejšího věku. U láskyplné matky vyroste syn zodpovědnější a zralejší.

6. Vyšší pravděpodobnost úspěchu.

Bylo prokázáno, že synové, kteří mají silnou vazbu se svou matkou, mají větší zodpovědnost. Jsou obvykle dobře zběhlí v tom, co dělají, a bývají úspěšnější.

Bylo provedeno mnoho studií, které ukázaly, že dítě dědí svůj intelekt od své matky, a proto je jejich spojení hlubší.

5. Kontinuita.

To, co se syn dozví od své matky, předá pak svému synovi nebo dceři. Matka učí svého syna trpělivosti, teplu, štědrosti, soucit, lásce a mnohému dalšímu. Zůstane s ním až do konce svého života a on to zase předá svým dětem.

článek pokračuje na další stránce...

🙂

4. Méně předsudků.

Ve světě, kde dominují muži, existují desítky předsudků a stereotypů. Některé z nich jsou tak jemné, že lidé si ani neuvědomují, že jsou to předsudky (například sexistické vtipy).

Mohou se rychle stát součástí vaší povahy, pokud nejste opatrní. Když je vztah mezi matkou a synem hluboký, syn začne vidět, jak tyto předsudky ovlivňují jeho matku a ženy kolem něho. Učí se od ní, co je vhodné a co je nevhodné.

3. Lepší komunikační schopnosti.

Ve srovnání s muži se ženy obvykle vyjadřují lépe a chápou interpersonální komunikaci s ostatními. Jsou dobrým příkladem, pokud jde o komunikační dovednosti. Když má syn blízký vztah se svou matkou, ona mu tyto rysy předá.

2. Respekt a důstojnost.

Syn pozoruje, jak matka reaguje na události a jak se chová v každodenních situacích. V jejím obrazu a podobě syn studuje různé způsoby, jak překonat neshody v životě. Chlapec rozvíjí empatii, když vidí svět z pohledu své matky. Ženy jsou obvykle více pečující a uctivější vůči starším lidem a učí to své syny.

1. Emocionální inteligence.

Ženy jsou obvykle více emocionálně vyzrálejší než muži, a protože jsou také obvykle primárními pečovatelkami dětí, předávají to svým synům.

Jsou citlivější a pozornější k emočnímu blahu svých dětí a lépe reagují na jejich emoce. Syn matky, která je emocionálně inteligentní, obvykle získá také tyto schopnosti. Pozoruje, jak reaguje na druhé, a dozvídá se, jak cítit a rozumět druhým. Po mnoho let se učí chovat se jako ona a rozvíjí svou vlastní emocionální inteligenci.

Máte také syna? Podařilo se vám předat mu své nejlepší vlastnosti?