Vědci nyní aktivně hledají mořskou, jezerní a kamennou sůl, která se prodává po celém světě.

Před pár lety byly v mořské soli objeveny mikroplasty.

V současné době vědci zdokumentovali, že plastová vlákna se nacházejí v 90 % světového výběru solí.

Podle aktuálních výsledků výzkumu specialistů z Jižní Koreje a východní Asie  obsahovalo 36 z 39 vzorků soli  mikroplasty.

Bylo analyzováno 21 vzorků solí z Evropy, Severní a Jižní Ameriky, Afriky a Asie.

Tři vzorky  , které neobsahovaly mikroplasty  , byly z Tchaj-wanu (rafinovaná mořská sůl), Číny (rafinovaná kamenná sůl) a Francie (surová mořská sůl).

Hustota mikroplastů přítomných v soli se mezi vzorky velmi lišila. Největší množství mikroplastů bylo nalezeno v soli prodávané v Indonésii.

Pokračování na další straně