Náš největší strach pramení z toho, že jsme mocní a silnější než můžeme odhadnout ..
Je to naše Světlo, čeho se bojíme, ne naše temnota, co nás děsí..

Ptáme se sami sebe, zda můžeme být tak zářící, úchvatní , obdaření talentem, tak báječní…

Kdo vlastně jsme , proč by jsme nemohli být?
Jsme boží děti.. Bozi ve společnosti bohů..

Děláš-li se malým, neslouží to světu…
Nemá to nic společného s Osvícením, když se sám zmenšuješ, aby ostatní kolem tebe neztratili svou jistotu…

Byli jsme zrozeni, abychom žili Boží vznešenost, která je v nás…
Není jen v některých z nás, je v každém člověku…
A když necháme rozzářit své vlastní světlo, dáme tím nevědomě ostatním lidem svolení k tomu, aby dělali totéž..

Když se osvobodíme od svého vlastního strachu, tak pouhá naše přítomnost, automaticky osvobodí ostatní…

Nelson Mandela