Pohřeb je bezpochyby nejsmutnější obřad, kterého se účastníme. Je doprovázeno zoufalstvím a pokusem pochopit, proč tento konkrétní milovaný musel opustit svět.

Jeden muž nebyl schopen se vyrovnat se smrtí své matky. Plakal na pohřbu, když se stalo něco, na co si truchlící budou dlouho pamatovat. Bílý holub vypuštěný do divočiny mu seděl na hlavě a ani se nepokusil vzdálit. Záznamy a fotografie z tohoto úžasného okamžiku zasáhly síť.

bílá holubice

Před několika dny na TikToku zveřejnila Angela Ruiz video, které šokovalo tisíce lidí. Vidíme truchlící ve smutku. Během pohřbu se příbuzní rozhodli vypustit dva holuby nad hrob zesnulé ženy.

Jeden z ptáků odletěl, zatímco druhý nečekaně seděl na hlavě svého plačícího syna. Nikdo něco takového nečekal. Truchlící zatajili dech.

Pokračování na další straně