26 mouder od původních amerických indiánů

Tito lidé byli mylně nazýváni indiány jen proto, že evropští mořeplavci považovali země, které objevili za Atlantikem, za Indii.

Byli to lidé, kteří žili v naprosté harmonii s přírodou, a proto je „civilizovaní“ Evropané považovali za zaostalé divochy.

Moudrost tohoto lidu je však hluboká, přirozená a odráží nejsprávnější vzájemný vztah člověka a přírody.

Dobrý člověk vidí dobrá znamení.

Tiché dny jsou potřeba k tomu, abyste slyšeli sami sebe.

Pokud zjistíte, že jedete na mrtvém koni, slezte!

Ten, kdo mlčí, ví dvakrát více než žvanil. 

Je mnoho způsobů, jak páchnout jako skunk.

„Musíš“ – jen umřít.

Nejprve se podívej na stopy svých mokasín, než budeš soudit nedostatky jiných.

Vlast je tam, kde se cítíš dobře.

Uvnitř každého člověka bojuje zlý vlk s dobrým vlkem. Vždy vyhraje vlk, kterého krmíte.

Máte-li co říct, vstaňte, abyste byli vidět.

článek pokračuje na další stránce…

🙂

Ne vždy je nepřítel nepřítelem a přítel − přítelem.

Neodsuzujte člověka, dokud jste nechodili dva měsíce v jeho botách.

Všechno na světě má svou vlastní píseň.

Dítě je host ve vašem domě: nakrm ho, nauč ho a propusť ho.

I mrtvé ryby mohou plout s proudem.

Život proudí zevnitř ven. Tím, že budete následovat tuto myšlenku, sami se stanete pravdou.

Dobré slovo je lepší než přesně hozená sekera.

Mluvte s dětmi, když jedí, a to, co jste řekli, zůstane, i když vy odejdete.

Člověk si své šípy musí udělat sám.

Uvážete-li koně k sloupu, opravdu čekáte, že získá sílu?

Všechno na Zemi má svůj vlastní účel, každá nemoc lék, který ji léčí, a každý člověk své poslání.  

Žába nepije z rybníka, ve kterém žije.

Řekni mi − a já zapomenu, ukaž mi − a já si nebudu moci vzpomenout, přiměj mě k účasti − a pochopím.

Milujte zemi. Nedědíte ji po vašich rodičích, půjčujete si ji od svých dětí.

Znalosti jsou skryté v každé věci. Kdysi byl celý svět knihovnou.

Až bude poražen poslední strom, až bude otrávena poslední řeka, až bude uloven poslední pták, pak teprve pochopíte, že peníze nelze jíst.