Fakt že jsou exotické z v ieratá stále více zneužívané a týrané kvůli turismu , je bohužel většině lidem známý. Převážně se mluvilo o slonech, kteří při vyhlídkách různými cestičkami zažívají muka, ale nedávno se světu naskytla nemilá informace o tom, jak moc je ubližováno velbloudům , které slouží dennodenně turistům.

Právě PETA, nezisková organizace za práva zvířat, přišla na tyto překvapivé události. Na běžném pořádku jsou na velbloudech praktikováno věci jako údery po varlatech, nekonečné kráčení v abnormálních teplotách, samozřejmě bez jakéhokoliv občerstvení nebo bití holemi.

Pokračování na další straně