V posledních letech stále častěji slyšíme o klimatických změnách, globálním oteplování a skleníkovém efektu.

Je šokující, že si člověk stále myslí, že to má významný vliv na počasí na Zemi, i když jsme na naší planetě „pouze tolerované živé bytosti“, samozřejmě můžeme způsobit škody na životním prostředí a říci jaderné výbuchy, a tak jsme „ faktory“ ovlivňující naši planetu do určité míry., což je způsobeno naší vyspělejší myslí než zvířata.

V případě tsunami, erupce sopky, vánice není příroda za trest, ale neustále se mění a dělá svou práci.

V roce 1943 bylo v Česku zaznamenáno 33 stupňů ve stínu, nedochází tedy k neustálému oteplování, meteorologické záznamy existují již více než 100 let a z grafů vyplývá, že Země měla vždy období ochlazení a oteplení i bez zásahu člověka.

2 věci jsou znepokojující.

Stále nepředvídatelnější jev El Nino se šíří stále více na severní polokouli, jinak má základnu u pobřeží Peru a zasahuje celou zemi, způsobuje velké záplavy v Americe a Japonsku a silné oteplování a sucha léto v závislosti na roce, abych citoval, ale ani na Sibiři není těžké vytvořit chladnou zimu.

Pokračování na další straně