Začněte tedy tím, že budete stát ve vzpřímené poloze uprostřed místnosti. Bez použití rukou si pomalu dřepne a sedněte si do tureckého sedu. Pak se znovu bez použití rukou postavte.

Test je vyhodnocen pomocí bodovací stupnici od 1 do 10, přičemž prvních 5 bodů je za sednutí si a druhých 5 bodů je za postavení se. Vždy když použijete ruku, nebo se chytíte kolen, odečtěte si jeden bod. Půl bodu se odečítá vždy, když ztratíte rovnováhu, nebo je samotný úkon tak trochu nemotorný.

Tento test byl vyzkoušen na více než 2000 pacientů ve věku od 51 do 80 let. Zjistilo se, že ti, kteří dosáhli méně než 8 bodů, mají dvakrát vyšší pravděpodobnost, že v příštích 6 letech utrpí úraz, na jehož základě dojde postupem času k degradaci organismu a následnému úmrtí.

U těch, kteří měli méně než tři body, je tato pravděpodobnost až pětkrát vyšší. Celkově se dá říci, že vždy když získáte jeden bod, úmrtnost se sníží až o 21%. Tato studie byla provedena jen u pacientů nad 50 let, takže výsledky nemusí být stejné i u mladších pacientů. Bez ohledu na Váš věk Vám tato zkouška poskytne docela užitečné měřítko, které Vám řekne více o Vašem zdraví.

Pokud jste mladší 50 let a nedosáhnete plného počtu bodů, mělo by to pro Vás znamenat okamžitý budíček. Dobrou zprávou je, že stále máte dostatek času, abyste svou kondici dali do pořádku.

Jak jsem již řekla na úvod, tento jednoduchý cvik je jen způsob, jak se odrazit a začít se svým stavem něco dělat. Neříkám, že pokud to nedokážete, tak brzy umřete, o tom tento článek není. Je to však skvělá šance zjistit, jak na tom přibližně jste.

Zdroj.somzena