Po nástupu krále Károlyho na trůn o něj v médiích vzrostla pozornost – a zejména zdravotní problém neustále vyvstává. K věci se vyjádřil i lékař poté, co internet vyhodila do vzduchu III. Spekulace o rudých a oteklých prstech krále Charlese.

Dr. Gareth Nye panovníkově matce II. O rukou Károlyho po jeho smrti mluvil s královnou Alžbětou .

Snímky rukou nového panovníka kolují online od té doby, co královna zemřela 8. září ve věku 96 let ve svém sídle Balmoral. II. Královna Alžběta zemřela ve věku 96 let, takže Károly nastoupil na trůn ve věku 73 let .

Po zvolení Károlyho králem zaplavily internet dotazy na jeho ruce, protože na mnoha fotkách jsou jasně vidět Károlyho červené a oteklé prsty.

pokračování na další straně