Musíte mluvit s lidmi, kteří umírají

Každému pacientovi byly zahrány dva typy pětihlasých písní, jedna s identickými tóny, které se jen opakovaly, a druhá se změnami výšky nebo různými vzory. Zdraví a reagující pacienti byli požádáni, aby spočítali počet skladeb, ve kterých se tyto vzorce změnily. Vědci zjistili, že vzorce mozkové aktivity nereagujících pacientů byly podobné těm u zdravých pacientů, což naznačuje, že lidé stále slyší, když umírají.

„Předložili jsme důkazy, že alespoň několik aktivně umírajících pacientů, kteří nejsou schopni reagovat na verbální podněty od rodiny nebo zdravotnického pracovníka, stále zřejmě slyší a provádí nervové reakce na sekvence jednoduchých zvukových podnětů.“ To je v souladu s tvrzením, že sluch je jedním z posledních smyslů, které ztrácejí funkci, když člověk zemře, a propůjčuje určitou důvěryhodnost radě, že blízcí by měli mluvit s umírajícími milovanými tak dlouho, jak je to možné,“ uvádí studie.

1
2