Ne nadarmo se říká, že život je cesta, která má mnoho fází. Chcete-li zkontrolovat, ve které fázi se nacházíte, proveďte níže krátký psychologický test.

Je třeba zdůraznit, že to, v jaké fázi života se nacházíme, nezávisí na tom, jak jsme staří. Světově proslulý švýcarský psycholog Carl Gustaw Jung uvedl, že tyto fáze závisí na mnoha faktorech, včetně individuální osobnosti i cesty, kterými se v životě vydáváme.

Máte rádi psychologické testy a zároveň chcete zjistit, v jaké životní fázi se nacházíte? Podívejte se na fotografii níže. Který ze čtyř symbolů vás zaujal nejvíce? Tyto symboly neanalyzujte, měli byste se řídit svou intuicí.

Pokračování na další straně